Privacybeleid

https://www.paardenvervoerapeldoorn.nl/ laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is om onze verplichtingen jegens u te kunnen nakomen. Met de volgende organisaties worden persoonsgegevens uitgewisseld: